Заболелите от коронавируса надхвърлиха 157 млн. души от началото на пандемията